Δραστηριότητες

Δραστηριοτητες καθημερινων προγραμματων
 •         zebra              snake               monkey               lionprofile           frog    

 • "Δραστηριότητες σχετικές με την προετοιμασία των σχολικών μας εορτών, γνωριμίας με διάφορα θεατρικά είδη, με ποικίλα μουσικά όργανα καθώς και διαφορετικές πηγές μουσικής."

 • Ανάλογα με την χρονική περίοδο, οργανώνονται δραστηριότητες σχετικές με την προετοιμασία των σχολικών μας εορτών, γνωριμίας με διάφορα θεατρικά είδη, με ποικίλα μουσικά όργανα καθώς και διαφορετικές πηγές μουσικής. 

  Κάθε μήνας διαφορετικός θεατρικός θίασος/σχήμα/ομάδα, παρουσιάζει μία διαδραστική παράσταση στο χώρο μας σχετική με την ενότητα την οποία έχουν ήδη δουλέψει τα παιδιά.

  Τέλος, οργανώνονται διάφορες επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, πάρκα, κλπ, προκειμένου τα παιδιά μας να μαθαίνουν να λειτουργούν υπεύθυνα και εκτός του σχολικού χώρου.

  • «Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη»

   Feeney, Christensen, & Moravcil - 1996
 • Η αξία του παιχνιδιού είναι ανυπολόγιστη.

  Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, έκφραση και επικοινωνία, δομώντας έτσι την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο.

  Το παιχνίδι προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων.

  Επιπλέον, παίζοντας, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το σώμα τους, τα όρια και τις δυνατότητές τους, αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού και προσαρμογής τους στις ανάγκες της κίνησης, αλλά και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν (Σιβροπούλου, 1998).

 • Οι στόχοι μας

  Το εκπαιδευτικό μας σύστημα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας, δηλαδή τη συναισθηματική, τη νοητική, τη σωματική και την κοινωνική, με προτεραιότητα στη συναισθηματική ωρίμανση, αφού αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε αποτελεσματική μάθηση.
 • Οι δραστηριότητες που προκύπτουν από τα ημερήσια προγράμματά μας στοχεύουν στα εξής:

  • Στη σωστή εκμάθηση της γλώσσας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του κάθε παιδιού.
  • Στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης μέσω κατάλληλων παιχνιδιών που οικοδομούν τις βασικές προμαθηματικές έννοιες, αλλά και... γυμναστικών ασκήσεων που αποβλέπουν στην συνειδητοποίηση και στον καλό συντονισμό του σώματος.
  • Στην καθημερινή επαφή με τα αγγλικά, σε διαφορετικές ώρες και δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να ακούν το δεύτερο γλωσσικό σύστημα σε φυσική ροή και όχι σε προαποφασισμένες ώρες διδασκαλίας της ‘ξένης’ γλώσσας.
  • Στην καλλιτεχνική, εικαστική αγωγή, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης. Γι’αυτό και τα παιδιά επισκέπτονται μουσεία, γλυπτοθήκες κλπ, αλλά και χρησιμοποιούν πολλά υλικά σε κατασκευές ομαδικές ή ατομικές
  • Στην καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας σε αθλητικές δραστηριότητες
  • Στα διαφορετικά μουσικά ακούσματα και στην ελεύθερη σωματική έκφραση
  • Στα ομαδικά παιχνίδια
  • Στην τήρηση κανόνων υγιεινής και στην περιβαλλοντική αγωγή
 • Επισκεφθείτε το καινούργιο μας blog