Τι κι αν έβρεχε....

Απριλίου 13, 2019

αγαπητοί γονείς

παρά τον…… μυστήριο καιρό, το παζάρι μας πήγε περίφημα, χάρι στην καλή σας διάθεση!!

πιστεύουμε ότι όλοι περάσαμε όμορφα, επιτελώντας και έναν πολύ καλό σκοπό.

ήδη η καταμέτρηση έγινε και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τον/τους αποδέκτη/δες.

σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, τα καλά σας λόγια και την πολύ μεγάλη βοήθειά σας!!

νάστε καλά:)

Μενού από 15/4 έως 19/4/2019και κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό!