επί το ορθότερο!

Οκτωβρίου 09, 2019

Ως προς ιατρικές οδηγίες και υποχρεώσεις:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παράγραφος β) του συμφωνητικού που μας έχετε επιστρέψει, τροποποιήται ως εξής:

“Θα κρατώ το παιδί στο σπίτι, όταν παρουσιάζει υψηλό πυρετό ή συμπτώματα σταφυλόκοκκου ή παιδικής ασθένειας π.χ. ιλαρά, οστρακιά, ανεμοβλογιά,  (για την προστασία των υπολοίπων παιδιών τα οποία, στο σύνολό τους, αποτελούν ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού) και το παιδί θα επιστρέφει μετά από 24 ώρες απυρεξίας και οπωσδήποτε 24 ώρες μετά την τελευταία δόση αντιπυρετικού.

ευχαριστούμε!

 

Αφίξεις!!!Το μενού μας και το κέιλ!!