Αφίξεις!!!

Οκτωβρίου 08, 2019

Με καθυστέρηση και ζητουμε ΣΥΓΝΩΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ γι’αυτό, σας αναγγέλουμε ότι ήρθε στον κόσμο ο αδερφός του Άγγελου!!!!!!

το μικρό ζεβράκι μας δεν θα είνια ποτέ πια μόνο!!

να ζήσει το μικρό μωρό, πάντα γερό και τυχερό:)

με αγάπη!!

Ευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών 2019επί το ορθότερο!